Čo chceme dosiahnuť?

Čím sa zaoberáme

Reforma školstva od základov

Musíme zmeniť školstvo na takú úroveň, aby sa študenti nebáli chodiť do škôl a neutekali do zahraničia po štúdiu.

Finančné ohodnotenie

Zvýšiť minimálnu mzdu pedagogickým zamestnancom na takú výšku, aby nemuseli mať aj 2-3 práce.

Zmena systému vyučovania

Zmeniť systém vyučovania z formy monológu učiteľa a stanovených osnov na diskusiu medzi vyučujúcimi a študentami.

Vyjadrenia


Jozef Repka

Iniciátor/ Študent

”Musíme bojovať za lepšie školstvo a výchovu detí. Ak sa nespojíme a nepresadíme požiadavky, školstvo bude stagnovať a padne na samé dno."

Denis Novkov

Člen výboru/ Študent

Viem, že táto stránka sa týka vysokých škôl, ale to, čo píšem, sa týka aj VŠ. Dám to ako príklad z mojej strednej školy. Chodil som na gymnázium, čo ako každý vie, je príprava na vysokoškolské štúdium. Nechápem, prečo je tak veľa matematiky a nie je žiadny predmet, ktorý sa týka písania záverečných prác. Každý z nás, kto príde na vysokú školu, potom pozerá, čo od nich vyučujúci chcú. Je to iba slovenský prežitok z dôb minulých. Chcem preto týmto reagovať na slovenské školstvo, ktoré je mizerné v takýchto veciach. Sám sa nazdávam, že keby bol takýto predmet na každej strednej škole, ktorá pripravuje na vysokú školu, nebolo by to zlé. Načo je komu toľko telesnej alebo matematiky. Tým nech sa zaoberajú špeciálne semináre v škole. Nemáme sa ale čomu diviť. Každý, kto sa trošku rozumie do politiky, môže vidieť, akých ministrov máme. Netýka sa to iba tohto ale napríklad aj daňového priznania a vypočítania daní. Preto som sa pridal k tejto iniciatíve, aby sme zmenili systém školstva. 

Podporujú nás


Študent - Aliancia stredoškolákov

Iniciatíva slovenských učiteľov