Kompletné požiadavky


Reforma školstva od základov

Zmena školstva na takú úroveň, aby sa študenti nebáli chodiť do škôl a neutekali do zahraničia po štúdiu.

Finančné ohodnotenie

Zvýšiť minimálnu mzdu pedagogickým zamestnancom na takú výšku, aby nemuseli mať aj 2-3 práce.

Zmena systému vyučovania

Zmeniť systém vyučovania z formy monológu učiteľa a stanovených osnov na diskusiu medzi vyučujúcimi a študentami

Bezplatné školstvo

Vláda nám tu hovorí o bezplatnom školstve, ale nič také neexistuje. Musíme ho zabezpečiť, aby sa mohli vzdelávať aj deti zo sociálne slabších rodín.

Dobré výsledky - viac peňazí

Prerozdelenie finančných prostriedkov v takom pomere, aké výsledky dosahuje daná univerzita, resp. fakulta. 

Viac praxe, menej teórie

Žiadame zaradenie praxe v každom pedagogickom odbore už od 1. ročníka. Študenti potrebujú ísť do zamestnania s praxou a skúsenosťami. Čím viac, tým lepšie.