Výbor

Jozef Repka

Iniciátor/Študent Pf TRUNI

Denis Novkov

Člen výboru/Študent Pf TRUNI